تعرفه خطوط نمایندگان تکنیک sms

مشاوره تلفنی 9 صبح ال 16 عصر

ارسال ایمیل و تیکت 24 ساعته

تعرفه خطوط نمایندگان

تعرفه خطوط نمایندگان تکنیک اس ام اس

تعرفه خطوط اختصاصی  پیش شماره 1000 سامانه پیامک تکنیک ای ام اس

تعرفه خطوط اختصاصی  پیش شماره 2000 سامانه پیامک تکنیک ای ام اس

نوع شماره سفارشی غیر سفارشی
شماره 14 رقمی 300,000 ریال 120,000 ریال
شماره 13 رقمی 650,000 ریال 300,000 ریال
شماره 12 رقمی 1,100,000 ریال 600,000 ریال
شماره 11 رقمی 2,000,000 ریال 1,200,000 ریال
شماره 10 رقمی 2,800,000 ریال 1,500,000 ریال
شماره 9 رقمی 3,500,000 ریال 1,950,000 ریال
شماره 8 رقمی 5,900,000 ریال 3,000,000 ریال
شماره 7 رقمی لطفا تماس بگیرید لطفا تماس بگیرید
نوع شماره هزینه سفارش
شماره 14 رقمی موجود نیست
شماره 13 رقمی موجود نیست
شماره 12 رقمی 1,800,000 ریال
شماره 11 رقمی 2,200,000 ریال
شماره 10 رقمی 3,400,000 ریال
شماره 9 رقمی 6,500,000 ریال
شماره 8 رقمی 12,000,000 ریال
شماره 7 رقمی لطفا تماس بگیرید

تعرفه خطوط اختصاصی  پیش شماره 3000 سامانه پیامک تکنیک ای ام اس

تعرفه خطوط اختصاصی  پیش شماره 5000 سامانه پیامک تکنیک ای ام اس

نوع شماره هزینه سفارش
شماره 14 رقمی 130,000 ریال
شماره 13 رقمی موجود نیست
شماره 12 رقمی 700,000 ریال
شماره 11 رقمی موجود نیست
شماره 10 رقمی 850,000 ریال
شماره 9 رقمی لطفا تماس بگیرید
شماره 8 رقمی لطفا تماس بگیرید
شماره 7 رقمی موجود نیست
نوع شماره هزینه سفارش
شماره 14 رقمی 120,000 ریال
شماره 13 رقمی 200,000 ریال
شماره 12 رقمی 400,000 ریال
شماره 11 رقمی 550,000 ریال
شماره 10 رقمی 850,000 ریال
شماره 9 رقمی 1,200,000 ریال
شماره 8 رقمی لطفا تماس بگیرید
شماره 7 رقمی موجود نیست

تست ارسال پیامک

تست ارسال پیامک

ارتباط با ما

  • تلفن تماس :  33765484-021
  • تارنما :  www.techsms.ir
  • `پست الکترونیک : admin@techsms.ir